taalunieversum

Direct naar menu

bibliografie

U bent hier: taalunieversum » taal » nedterm » bibliografie

Getoond worden publicaties 1 - 14 van de 14 die aan de criteria voldoen.

zoeken

Maak een keuze uit de selectielijst om het aantal publicaties in de resultatenlijst in te perken.

Disclaimer

Hier treft u een tamelijk compleet overzicht aan van wat er in het Nederlands aan terminologisch werk is verschenen. Voor recent werk raden we u aan www.picarta.nl of www.worldcat.org te raadplegen. Op Picarta en WorldCat ziet u tevens waar de vermelde boeken beschikbaar zijn.

Voor digitale bronnen kunt u terecht bij de rubriek Termenlijsten.

Geselecteerde criteria

Door de onderstaande selectiecriteria weg te klikken kun je het aantal publicaties in de resultatenlijst weer uitbreiden.
× taal termen = Nederlands
× publicatietype = terminologielijst
× inhoud = figuren

Resultatenlijst

Baanvoertuigen: wielen/velgen, woordenlijst, aanduiding, identificatie en meeteenheden
Commissie "Automobiel"
Brussel | BIN | 1979
Beknopte technologie van gebouw en weg, Vakwoordenlijst ten behoeve der meetkundige schatters van onroerende goederen
Schrijver, H. de
Gent | Dujardin | 1942
Benaming van persen, Overzicht
Den Haag | Nederlands Normalisatie-instituut | 1968
Glossaire nouvelles techniques de transport, Glossarium nieuwe vervoerstechnieken
CCE Bdt
Bruxelles | Office des Publications officielles des Communautés Européennes | 1977
L'outillage manuel de la ferme, essai de terminologie
David, Johan
Leuven | Belgisch centrum voor landelijke geschiedenis | 1973
Materieel voor de textielindustrie, kaardbeslag: terminologie
Brussel | BIN | 1980
Materieel voor de textielindustrie, veredelingsmachines: terminologie i.v.m. hulpinrichtingen
Commissie "materieel voor de textielindustrie"
Brussel | BIN | 1980
Materieel voor de textielindustrie, wikkelingen en hulzen voor wikkelingen: terminologie
Commissie "materieel voor de textielindustrie"
Brussel | BIN | 1984
Reclames en advertenties in Noord- en Zuid-Nederland, een bijdrage tot de vergelijkende studie van de noord- en zuidnederlandse woordenschat
Bakker, Ninette
Ledeberg Gent | Erasmus | 1951
Tandwielen : benamingen, kenmerken en oorzaken van schadeverschijnselen, Gears : designations, characteristics and causes of tooth damages
Normcommissie 341 05
Delft | NNI, Nederlands normalisatie-instituut | 2000
Twaalf aantrekkelijke molentochten in Nederland
Vereniging de Hollandsche molen
's-Gravenhage | ANVV | 1967
Verpakking : zakken : soorten, termen en definities en viertalige woordenlijst (D, E, F, Nl), Packaging : sacks : types, vocabulary and quadrilingual list of equivalent terms (D, E, F, Nl)
Normcommissie 345 93
Delft | NNI, Nederlands normalisatie-instituut | 2000
Vocabulaire international illustré de la dactyloscopie français-anglais avec index abrégé en six langues (allemand, espagnol, italien, néerlandais, japonais, serbe), International illustrated vocabulary of English-French fingerprint terminology with a short index in six languages (Serbian, Japanese, Dutch, Italian, Spanish, German)
Lambert, Jean L. F.
Ottawa | Gendarmerie royale du Canada | 1991 | 0660563819 & 0660565625
Vocabulaire-atlas héraldique en six langues, Français-English-Deutsch-Español-Italiano-Nederlandsch
Baron Stalins
Paris | Société du Grand Amorial de France: Académie Internationale d' Héraldique | 1952


Zoeken  symbolen (1)
Onderwerpsindeling
  biomedische wetenschappen (11)
  gedragswetenschappen (1)
  kunst (8)
  onderwijs (1)
  taal, taalwetenschap en literatuur (1)
  wetenschap en technologie (in combinatie) (8)
Taal
  Duits (3)
  Engels (5)
  Frans (6)
  Italiaans (1)
  Nederlands (8)
  Spaans (1)
Ordening
  alfabetisch (1)
  hiërarchisch (4)
  systematisch (6)
Taal termen
  Duits (2)
  Engels (8)
  Frans (8)
  Italiaans (3)
  Japans (1)
  Servo-Kroatisch (1)
  Spaans (2)
Taal definities
  Engels (1)
  Frans (1)
  Nederlands (1)
Register
  ja (8)
  nee (3)
Registertype
  alfabetisch (6)
  systematisch (2)
© Nederlandse Taalunie, 2000-2020 alle rechten voorbehouden
WegwijzerColofonContactVrijwaringOpmerkingen en reacties