Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Elsevier's dictionary of hydrology and water quality management in five languages

English, French, Spanish, Dutch and German
Tuin, J.D. van der
Amsterdam: Elsevier, 1991
ISBN: 0444886279
Pagina's: 527

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 09.01 180
- Technische Universiteit Delft: 10422024


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: hydrologie en glaciologie , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans
ordening: alfabetisch
register: ja