Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenboek van de psychologie

termen, theorieën en verschijnselen
Reber, Arthur S. & Wurff, Adri van der
Amsterdam: Bert Bakker, 1989
ISBN: 9035107438
Pagina's: 664

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 08.01.05 131
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: (tiende druk van 2004)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: gedragswetenschappen, psychologie
taal: Engels, Nederlands