Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Enige termen uit de schoolsfeer

vergelijkende Frans-Nederlandse lijst
Olbrechts, Gerard A.E. & Vannes, G.
Antwerpen: De Sikkel, 1962
Editie: 4
Pagina's: 16

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Collectie Belgische Schoolboeken: SA16090


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: opvoeding
taal: Frans, Nederlands
ordening: systematisch