Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Gastronomisch woordenboek Frans-Nederlands, Nederlands-Frans

duizenden gastronomische zaken en begrippen vertaald en verklaard
Dumoulin, Tony & Boon, C.A. den
Utrecht: Kosmos-Z&K, 2001
ISBN: 9021595168
Pagina's: 349

Vindplaats(en)
- Openbare Bibliotheek Amsterdam


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: huishoudwetenschap , menselijke behoeften
taal: Frans, Nederlands
ordening: alfabetisch