Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Toeristisch lexicon

Kleyn, Vivian F.C.
Groningen: Wolters-Noordoff, 1991
ISBN: 9001470890

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 8.1.5/171
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 375.1-kley


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: menselijke behoeften , toerisme en reizen
taal: Nederlands
ordening: alfabetisch