Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenlijst Nederlands-Engels (milieutermen)

Ministerie VROM: Directoraat-generaal milieubeheer: Directie internationale milieuzaken
Den Haag: Ministerie VROM, 1995
Editie: 2

Vindplaats(en)
- Provincie Overijssel Bibliotheek Zwolle: MB d 82575 [*] (speciale toestemming)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: biowetenschappen , milieu
taal: Engels, Nederlands