Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Van de wieg tot het graf

woordenschat in verband met de levensstadia in de Denderstreek
Gees, Marianne
Gent: Universiteit Gent, 2002
Pagina's: 312

Vindplaats(en)
- Radboud Universiteit Nijmegen: NCDN 2402 (speciale toestemming)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, demografie
taal: Nederlands