Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Geld, getallen en geschiedenis

een taalverhaal over munten en nummers
Philippa, Marlies
Utrecht: SPF, 2000
Pagina's: 48

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Linguïstiek: 803.9H3 PHIL s.d.
- Universiteit van Amsterdam: UBM H 99-6626


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, geschiedenis
taal: Nederlands
register: ja