Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

De dialectische landbouwtermen in het landbouwbedrijf te Genoels-Elderen

Derwa, Joseph
s.l.: s.n., 19XX
Pagina's: 69

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: biowetenschappen , landbouw en veeteelt
taal: Nederlands