Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Nederlandse hoger onderwijs termen in het Engels

Nuffic Taaldienst & Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
Den Haag: Nuffic, 1994
ISBN: 905464012X
Pagina's: 369

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 09.01.02 051
- Universiteit van Amsterdam: UB Informatiecentrum: 378.03 R (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: onderwijs
taal: Engels, Nederlands