Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Grammaticale terminologie

ten gebruike bij een initiële bestudering van de Russische taal
Jansen, Frans L.
Amsterdam: , 1993
Reeks: Interne publicatie : Universiteit van Amsterdam . Slavisch Seminarium

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: Letteren Bibliotheek Bungehuis104: SLA P 39 R : 2016/1


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: taal, taalwetenschap en literatuur
taal: Nederlands