Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Handboek vaarwegkenmerken

begrippen en definities
Kuiters, Lea
Rotterdam: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer, 1994
ISBN: 9036904439
Pagina's: 126

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 2075626 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: scheepvaart , techniek , transport
taal: Nederlands
register: ja