Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Nieuw beknopt en volledig muzikaal woordenboek, benevens een overzicht van de grondbeginselen der toonkunst

M., K. v.
Amsterdam: W. H. Kirberger, 1871
Editie: 2
Pagina's: 232

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: UBM IWO 242 H 27


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: kunst , muziek
taal: Nederlands