Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Archiefterminologie

archieftermen voor gebruik in het rijksarchief
Coppens, Herman
Brussel: Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, 1990
Reeks: Miscellanea archivistica manuale
Reeksnummer: 5
Pagina's: 108

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 8.1.5 153
- Universiteit van Amsterdam: UB Hss-Zaal: 28 D 26 (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: archiefwetenschap , kennis
taal: Nederlands