Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Elsevier's banking dictionary in seven languages

English/American, French, Italian, Spanish, Portuguese, Dutch and German
Ricci, Julio
Amsterdam: Elsevier, 1990
ISBN: 0444880674
Editie: 3
Pagina's: 360

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 09.01 179 /
- Universiteit Utrecht: 1699763


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, economie
taal: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Portugees, Spaans
register: ja