Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Definities in gezondheidsstatistieken

Centraal Bureau voor de Statistiek. Hoofdafdeling Gezondheidsstatistieken
Voorburg: CBS, 1990
ISBN: 9067862592

Vindplaats(en)
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: CBS WNU (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: kennis, statistiek en waarschijnlijkheidsrekening
taal: Nederlands