Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Contribution à l'étude des termes militaires français en néerlandais, 1567-1625

Schulten, Cornelis Maria
s´-Gravenhage: Nederlandse boek- en steendrukkerij vh Smits, 1966
Pagina's: vi + 117

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Linguïstiek: 803.9H6 SCHU 1966
- Universiteit van Amsterdam: UBM N 66-336


publicatietype: scriptie
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: oorlogsvoering , techniek
taal: Frans, Nederlands
register: ja