Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Keatserstaal

Breuker, Pieter
Grins: S.F. Frysk Ynstitút oan de Ryksuniversiteit, 1983
Reeks: Estrikken
Reeksnummer: 62
Pagina's: viii + 200

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Linguïstiek: 803.92 ESTR 62
- Universiteit van Amsterdam: UBM H 83-3304


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: taal, taalwetenschap en literatuur
taal: Nederlands
register: ja