Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Geillustreerd technisch woordenboek. Hoofdstuk 10. Rivierstuwen

Illustrated technical dictionary. Chapter 10. River weirs
Aubert, J.
Brussel: Internationale Permanente Vereniging voor Scheepvaartcongressen, algemeen secretariaat, 1934
Pagina's: 88

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Delft: 70995387


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: civiele techniek , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans