Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Elsevier's dictionary of soil mechanics and geotechnical engineering in five languages

English, French, Spanish, Dutch and German
Tuin, J.D. Van der
Amsterdam: Elsevier, 1989
ISBN: 0444704809
Pagina's: 508

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Delft: 10422006


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: civiele techniek , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans
ordening: alfabetisch