Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordgeografische studies in verband met de taal van het landbouwbedrijf in West-Brabant en aangrenzend Oost-Vlaanderen

Eylenbosch, E.
Leuven: Simons, 1965
Reeks: Werken: uitgegeven door de Koninklijke Commissie voor Toponomie en Dialectologie (Vlaamse afdeling)
Reeksnummer: 10
Pagina's: 335

Vindplaats(en)
- K.U.Brussel (KUB): 80 N 636 EYLE 1965
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: BZ MOD.T 50d WER10 (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologieleer
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: biowetenschappen , landbouw en veeteelt
taal: Nederlands