Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenboek voor wegenbouw en wegverkeer

NL-FR, FR-NL
Gierts, F.
Brussel: Minsiterie van openbare werken, 1986
Pagina's: 441 + 520

Vindplaats(en)
- Vlaams Parlement: VLPN :440 A GIER 1986


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: techniek , wegvervoer
taal: Frans, Nederlands
ordening: alfabetisch