Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Geïllustreerd technisch woordenboek in zes talen. Hoofdstuk 4. Schepen en vaartuigen, voortstuwing, scheepvaartzaken, scheepmetingen, sleepvaart, kettingsleepvaart, jaagvaart, ponten

Illustrated technical dictionary in six languages. Chapter 4. Boats and ships, propulsion
Beau, François & Cot, Pierre
Brussel: AIPCN, algemeen secretariaat, 1966
Pagina's: 203

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Delft: 70995400


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: scheepvaart , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans