Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

WCC-standaardclassificatie stoffen naar farmacotherapeutische groepen en aangrijpingspunt

WCC
Zoetermeer: Nationale raad voor de Volksgezondheid, 1989
Reeks: Publicatie
Reeksnummer: 22
Pagina's: 182

Vindplaats(en)
- Universiteit Utrecht: 1197832


publicatietype: nomenclatuurlijst
onderwerpsindeling: farmaceutische en aanverwante technologie , techniek
taal: Nederlands
ordening: systematisch
register: ja
registertype: alfabetisch