Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Elsevier's sugar dictionary in six languages

English/American, French, Spanish, Dutch, German and Latin
Chaballe, L.Y.
Amsterdam: Elsevier, 1984
ISBN: 0444423761
Pagina's: 321

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 09.01 XI 007
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 678.2-chab-1 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: techniek , voedseltechnologie
taal: Duits, Engels, Frans, Latijn, Nederlands, Spaans