Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Technische woordenlijst voor de scheepvaart en haven

Terminologie maritime et portuaire, Shipping and port terminology, Wörterverzeichnis für Hafen und Schiffahrt
Antwerpen: Beroepsinstituut voor Havenbedienden, 1960
Pagina's: 84

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: scheepvaart , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands