Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Op koolteer gebaseerde olie: termen en definities

Coal tar based oils: terminology
S.l.: s.n., 2000
Reeks: NEN-EN
Reeksnummer: ontwerp 12303
Pagina's: 3

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Eindhoven


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: olie- en gaswinning , techniek
taal: Engels, Nederlands