Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Bijbels woordenboek

Snijders, L.A.
Zutphen: Thieme, 1984
ISBN: 9003982104
UDC: 22(038)
Pagina's: 175

Vindplaats(en)
- Groot Seminarie Gent: L9D18
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 220.3-sn?d-1 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: godsdienst en theologie , religie
taal: Nederlands
ordening: alfabetisch