Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Benamingen land-, tuin- en bosbouwtechniek

Wageningen: Commissie benamingen land- en tuinbouwtechniek, 1983
Editie: 4
Pagina's: 89

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Magazijn Exacte Wetenschappen: A57212/1978 (derde druk van 1978)
- Rijksuniversiteit Groningen: NAH WEN 93


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: biowetenschappen , landbouw en veeteelt
taal: Nederlands
ordening: systematisch
register: ja
registertype: alfabetisch