Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Terminologie: harmonisatie van begrippen en termen

Terminology work: harmonization of concepts and terms
S.l.: s.n., 2000
Reeks: NEN-ISO
Reeksnummer: 860
Pagina's: 9

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Eindhoven


publicatietype: terminologieleer
onderwerpsindeling: taal, taalwetenschap en literatuur
taal: Engels, Nederlands