Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Investeringskosten van gebouwen: begripsomschrijvingen en indeling

Investment costs of buildings: terminology and classification
S.l.: s.n., 2000
Reeks: NEN
Reeksnummer: 2631
Pagina's: 6

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Eindhoven


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: bouwkunde , techniek
taal: Nederlands