Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenboek van de Limburgse dialecten

I: agrarische terminologie, aflevering 1
Weynen, A. & Goossens, J. & Goossens, P.
Assen: Van Gorcum, 1983
ISBN: 9023218205
Pagina's: 31

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Leeszaal Centrale Bibliotheek: 803.93 gal.1
- Technische Universiteit Eindhoven


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: biowetenschappen , landbouw en veeteelt
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands
ordening: systematisch
taal termen: Engels, Frans, Nederlands
register: ja
registertype: alfabetisch