Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenlijsten (Nederlands-Engels) voor hoger onderwijs

Terminology (Dutch-English) for higher education in the Netherlands
Den Haag: NUFFIC, 1990
Pagina's: 94

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Eindhoven: ACS 90 WOO


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: onderwijs
taal: Engels, Nederlands