Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenlijsten (Nederlands-Engels) voor hoger onderwijs

Terminology (Dutch-English) for higher education in the Netherlands
Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs
The Hague: NUFFIC, 1992
Pagina's: 98

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam Pierson Revesz Bibliotheek: 323: 81.80 W1


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: onderwijs
taal: Engels, Nederlands