Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenlijsten (Nederlands-Engels) voor hoger onderwijs

Terminology (Dutch-English) for higher education in the Netherlands
Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs
The Hague: NUFFIC, 1989
Pagina's: 72

Vindplaats(en)
- Rijksuniversiteit Groningen: Bibliotheek Sociale Wetenschappen i720 028 72 (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: onderwijs
taal: Engels, Nederlands