Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Inkelde opmerkingen oer de terminology

Haan, Rienk de
Grins: , 1983
Reeks: Frysk yn it offisiële ferkear: lêzingen en neipetearen fan it YSF-kongres 1982
Van : 64 tot 75

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologieleer
onderwerpsindeling: taal, taalwetenschap en literatuur
taal: Nederlands