Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Bouten, schroeven, moeren en toebehoren: verklarende zeventalige woordenlijst

Bolts, screws, nuts and accessories: terminology and nomenclature
S.l.: s.n., 2000
Reeks: NEN-ISO
Reeksnummer: 1891
Pagina's: 54

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Eindhoven


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: techniek , werktuigbouwkunde
taal: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans