Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Dunwandige stalen omhullingsbuizen voor voorspankabels: termen, eisen, kwaliteitsbeheersing

Steel strip sheats for prestressing tendons: terminology, requirements, quality control
S.l.: s.n., 2000
Reeks: NEN-EN
Reeksnummer: 523
Pagina's: 12

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Eindhoven


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: techniek , werktuigbouwkunde
taal: Engels, Nederlands