Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Maattoleranties voor de bouw: begripsomschrijvingen en algemene regels

Dimensional tolerances for the building industry: terminology and general rules
Delft: NNI, 1981
Editie: 1
Reeks: Nederlandse norm
Reeksnummer: NEN 2881
Pagina's: 20

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: GE 40226/2881-1 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: bouwkunde , techniek
taal: Engels, Nederlands