Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Differences between Flemish and Dutch legal terminology

Cairns, Walter J.
: , 1994
ISBN: 0165-9030
Reeks: Van taal tot taal : t©¦dschrift van het Nederlands Genootschap van Vertalers
Reeksnummer: 38/3
Van : 107 tot 110

Vindplaats(en)
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 807 VV 2322 WNU (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologieleer
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, recht
taal: Engels