Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Een Oostindiëvaarder vertaald: een terminologie

An East Indiaman translated: a terminology
Windt, Cornell van der
Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 1994
Pagina's: 135

Vindplaats(en)
- Maritiem Museum "Prins Hendrik" Bibliotheek Rotterdam: Ref 1.3 WIND (niet uitleenbaar)


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, geschiedenis , scheepvaart , techniek
taal: Engels, Nederlands