Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Druktemperatuur: termen, definitues en symbolen: druk, temperatuur, volume

Pressure equipment: terminology and symbols: pressure, temperature and, volume
Nederlands Normalisatie-instituut
Delft: NNI, 1994
Reeks: Nederlandse norm
Reeksnummer: NEN-EN 764
Pagina's: 12

Vindplaats(en)
- Hanzehogeschool Groningen HanzeMediatheek: NEN-EN 764 (Normbladen) (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: techniek
taal: Engels, Nederlands