Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Afsluiters: termen en definities: deel 1: definitie van de afsluitertypen

Valves: terminology: part 1: definition of types of valves
Nederlands Normalisatie-instituut
Delft: Nederlands Normalisatie-instituut, 1995
Editie: 1
Reeks: Nederlandse norm
Reeksnummer: NEN-EN 736-1
Pagina's: 8

Vindplaats(en)
- Hanzehogeschool Groningen HanzeMediatheek: NEN-EN 736-1 (Normbladen) (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: techniek , werktuigbouwkunde
taal: Engels, Nederlands