Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Ordeningsregels voor gegevens in de bouw: termen, definities en algemene regels

Informationsystem for the building field: terminology, definitions and general rules
Nederlands Normalisatie-instituut
Delft: NNI, 1996
Reeks: Nederlandse norm
Reeksnummer: NEN 2660
Pagina's: 8

Vindplaats(en)
- Hanzehogeschool Groningen HanzeMediatheek: NEN 2660 (Normbladen) (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: bouwkunde , techniek
taal: Engels, Nederlands