Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Centrale verwarmingsketels: centrale verwarmingsketels met ventilatorbranders. Deel 1: definities, algemene eisen, beproeving en merking

Heating boilers: heating boilers with forced draught burners. Part 1: terminology, general requirements, testing and marking
Nederlands Normalisatie-instituut
Delft: NNI, 1993
Editie: 2
Reeks: Nederlandse norm
Reeksnummer: NEN-EN 303-1
Pagina's: 20

Vindplaats(en)
- Hanzehogeschool Groningen HanzeMediatheek: NEN-EN 303-1 (Normbladen) (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: techniek , thermische machines
taal: Engels, Nederlands