Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Wetenschap en woordenschat

Al, B.F.
Muiderberg: Coutinho, 1978
ISBN: 9062835171
Reeks: Forum der letteren
Reeksnummer: 19/1
Pagina's: 127

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 08.14 004
- Universiteit van Amsterdam: UBM P 27-6960


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Nederlands