Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Internationaal aardrijkskundig woordenboek

Huizinga, Albertus
Amsterdam: Strengholt, 1958
Pagina's: 1400

Vindplaats(en)
- Centrale Openbare Bibliotheek Leuven
- Universiteit van Amsterdam: UBM PG 55-907


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: geografie , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Nederlands