Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Het grote woordenboek van de nieuwe media

Grooff, Dirk De
Leuven: Davidsfonds, 2001
ISBN: 9058261255
UDC: 316.771
Pagina's: 363

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Leeszaal Centrale Bibliotheek: 681.3
- Openbare Bibliotheek Amsterdam


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: informatiewetenschap en documentatie , kennis
taal: Nederlands