Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Talenhulp voor de automobilist

Utrecht: Kosmos-Z&K, 1995
ISBN: 9021526832
Editie: 2
Pagina's: 137

Vindplaats(en)
- Centrale Openbare Bibliotheek Antwerpen
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 2098550 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: techniek , transport
taal: Catalaans